Ngày 07/08/2014 Phục hồi dữ liệu thành công thiết bị WD 320GB tình trạng lỗi đầu đọc cho chị Hải(0914…447).  Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau 2 ngày.