Ngày 20-4/2014 Phục hồi dữ liệu thành công toshiba 320gb Model:MK3265GSXN S/N: Y034B0B8BKE4 Ghost gộp ổ cho A.Tuyển 0968403666. Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau 2 ngày.