Ngày 31/11/2013 Phục hồi dữ liệu thành công thiết bị HDD SamSung 80gb Bad nặng cho Anh Đình 0982269805.Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau 1 ngày.