Ngày 12/04/2015 Phục hồi dữ liệu thiết bị HDD Seagate 500GB tình trạng lỗi cơ thành công cho A. Dũng ( 0982***689).Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau 2 ngày.