Ngày 2/12/2013 Phục hồi dữ liệu thành công thiết bị HDD Hitachi 320gb Lỗi cơ cho Mr. Antoine 01234478236.Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau 1 ngày.