Ngày 30/10/2013 Phục hồi dữ liệu thành công thiết bị HDD WD 3.5” 500gb lỗi cơ cho a Huy 0902262123.vì khách hàng yêu cầu làm ngay.chúng tôi đã thực hiện phục