Ngày 17/4/2014 Phục hồi dữ liệu HDD Toshiba 160G lỗi đầu đọc cho Chị Hợi Số Điện Thoại 0938966856. Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau 2 ngày.