Ngày 25/3/2014 Phục hồi dữ liệu HDD thành công Toshiba 750G lỗi bad không truy xuất ổ cho Anh Bính SĐT : 0904030206. Khách hàng nhận đủ dữ