Ngày 27/3/2014 Phục hồi dữ liệu HDD Toshiba 1TB 2’5 lỗi đầu đọc cho Công ty Thanh Thảo. Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau 1 ngày. Công