Ngày 10/3/2014 Phục hồi dữ liệu HDD thành công server chuẩn SAS 600G Lỗi Raid cho UBND TP Việt Trì.