Ngày 25/12/2013 Phục hồi dữ liệu và trả dữ liệu ngay trong ngày cho A Tuấn DT 0912778880. HDD Samsung model HD251GJ lỗi đầu đọc Trung tâm phục