Ngày 2/4/2014 Phục hồi dữ liệu model WD160AAJS lỗi cơ, bad cho A Thành DT 0963537795. Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau 1 ngày.