Ngày 12/3/2014 Trung tâm Phục hồi dữ liệu HDD đã khôi phục dữ liệu thành công WD250AAJS Lỗi đầu đọc, mặt đĩa kém cho A Tùng DT 0936648688. Khách