Ngày 2/3/2014 Trung tâm Phục hồi dữ liệu HDD đã khôi phục dữ liệu thành công với thiết bị WD3200AAKX Lỗi đầu đọc, kêu lạch cạch cho A