Ngày 7/4/2014 Phục Hồi dữ liệu HDD WD500AAKX lỗi bó đầu từ, motor cho A Dũng DT 0988715048.Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau 2 ngày.