Ngày 04/08/2014, Phục hồi dữ liệu thành công thiết bị: HDD WD 500GB. Tình trạng: Bad sector cho a. Hà(0913…550).Khách hàng nhận đủ dữ liệu sau 2 ngày.