Bộ Bàn làm việc tháo ổ cứng máy tính . Có Cần nhấc đĩa giá : 21.000.000 VNĐ Hàng có sẵn tại trung tâm phục hồi dữ liệu