Mới đây, tạp chí công nghệ uy tín đã công bố Top 10 phần mềm Backup dữ liệu tốt nhất năm 2015 dành cho PC dựa trên số