Tủ dùng để tạo môi trường trân không, siêu sạch. Dùng để mở ổ cứng, thay đầu từ, moto.. Tủ được thiết kế và sản xuất đáp ứng