Trong quá trình sử dụng vô tình bạn format nhầm ổ đĩa hay bạn lỡ tay xóa dữ liệu trong thẻ nhớ….. Bạn đừng lo lắng vì giờ