Cài đặt chương trình và trò chơi, tải xuống các bài hát và phim, tạo tài liệu và các tệp khác , tất cả những thứ này sẽ