Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Cứu dữ liệu T4/T6(Phần 2)

Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd tiếp tục đăng các khách hàng cứu dữ liệu thành công trong tuần 4 của tháng 6 (phần 2)

Ngày 20/6/2015, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã cứu dữ liệu thành công cho anh Kiên( 098590…). Loại thiết bị: ổ cứng máy laptop vaio, dung lượng 500GB. Tình trạng: Recovery mất dữ liệu. Ảnh minh họa bên dưới.

cuu-du-lieu-anh-kien

Ngày 22/6/2015,  Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã cứu dữ liệu thành công cho chị Vân Anh(0942…058). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi dung lượng 250GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng.

cuu-du-lieu-chi-van-anh

Ngày 22/6/2015,Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã cứu dữ liệu thành công cho chị Tuyến( 091…1889). Loại thiết bị: ổ cứng seagate dung lượng 80GB. Tình trạng: Bad sector.

cuu-du-lieu-chi-tuyen

Ngày 22/6/2015, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã cứu dữ liệu thành công cho anh Lương ( 09879…11). Loại thiết bị: ổ cứng Seagate dung lượng 500GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng.

cuu-du-lieu-anh-luong

Ngày 20/6/2015,Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã cứu dữ liệu thành công cho chị Phương( 09452…6). Loại thiết bị: ổ cứng box Hitachi 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

cuu-du-lieu-chi-phuong

Ngày 20/6/2015, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã cuu du lieu thành công cho anh Tuấn( 092900…5). Loại thiết bị: Thẻ nhớ 32GB. Tình trạng: fomart nhầm mất dữ liệu.

cuu-du-lieu-anh-tuanQuý khách xem tiếp danh sách khách hàng khôi phục dữ liệu thành công T4/T6(Phần 3)

Bình luận