Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Khôi phục dữ liệu T4/T6(Phần 3)

Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd tiếp tục đăng các khách hàng khôi phục dữ liệu thành công trong tuần 4 của tháng 6 (phần 3)

Ngày 23/6/2015, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã khôi phục dữ liệu thành công cho anh Tú (0916106169). Loại thiết bị: ổ cứng samsung dung lượng 160GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng. Ảnh minh họa bên dưới.

khoi-phuc-anh-tu

Ngày 23/6/2015, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã khôi phục dữ liệu thành công cho anh Hoàng- Khách Hàng Bắc Giang ( 0988379671). Loại thiết bị: ổ cứng samsung 500GB. Tình trạng: Bó cơ.

khoi-phuc-anh-hoang

Ngày 24/6/2015, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã khôi phục dữ liệu thành công cho anh Thái_ Khách Hàng Quảng Ngãi. Loại thiết bị: ổ cứng Western 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

khoi-phuc-anh-thai

Ngày 24/6/2015, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã khôi phục dữ liệu thành công cho anh Sơn( 0902080708). Loại thiết bị: ổ cứng laptop Dell, dung lượng 500GB. Tình trạng: recovery gộp ổ.

khoi-phuc-anh-son

Ngày 25/6/2015, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã khoi phuc du lieu thành công cho chị Phương Thảo( 0904408890). Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba 250GB. Tình trạng: không nhận ổ cứng.

khoi-phuc-phuong-thao

Ngày 25/6/2015,Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã khôi phục dữ liệu thành công cho anh Cương(0904551124). Loại thiết bị: Western 500GB. Tình trạng: Kiến vào ổ cứng.

khoi-phuc-anh-cuongQuý khách có thể xem lại danh sách khách hàng đã phục hồi dữ liệu thành công T4/T6(phần 1)

Bình luận