Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

phục hồi dữ liệu thành công T4/T6(phần 1)

Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd tiếp tục đăng các khách hàng phục hồi dữ liệu thành công trong tuần 4 của tháng 6 (phần 1) Ngày 18/6/2015, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã khôi phục dữ liệu thành công cho anh Dũng( Khách Hàng Tuyên Quang)_ 0983294295. Loại thiết bị: ổ cứng samsung 250GB. Tình trạng: Bad sector. anh-dungNgày 18/6/2015,Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã khôi phục dữ liệu thành công cho anh Hải(0983045968). Loại thiết bị: ổ cứng Box 3.0 dung lượng 1TB. Tình trạng: Format mất dữ liệu. anh-haiNgày 18/6/2015, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã khoi phuc du lieu thành công cho anh Hiếu (0983045968). Loại thiết bị: ổ cứng Box 3.0 dung lượng 1TB. Tình trạng: Format mất dữ liệu. anh-hieu Ngày 19/6/2015, Trung tâm phuc hoi du lieu hdd đã khôi phục dữ liệu thành công cho anh Cường(0915008442). Loại thiết bị: ổ cứng western 500GB. Tình trạng: Bó cơ. anh-cuong Ngày 19/6/2015, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã khôi phục dữ liệu thành công cho anh Quân(0904842184). Loại thiết bị: ổ cứng samsung 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ anh-quanNgày 19/6/2015 Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã khôi phục dữ liệu thành công cho anh Tiến(0949779763). Loại thiết bị: ổ cứng samsung 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ. anh-tienCác khách hàng cứu dữ liệu phần 2 Tuần 4/tháng 6 quý khách có thể tham khảo

Bình luận