Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Cứu dữ liệu thành công T1/T7 (phần 2)

Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd tiếp tục đăng các khách hàng cứu dữ liệu thành công trong tuần 1 của tháng 7 (phần 2)

Ngày 27/6/2015,  Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã cứu dữ liệu thành công cho chị Thúy(0985939509). Loại thiết bị: ổ cứng seagate 500GB. Tình trạng: Hỏng cơ. Ảnh minh họa.

cuu-du-lieu-chi-thuy

Ngày 27/6/2015, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã cứu dữ liệu thành công cho chị Thủy( KH Hải Dương). Loại thiết bị: ổ cứng máy laptop vaio dung lượng 320GB. Tình trạng: Bad sector.

cuu-du-lieu-chi-thuy

Ngày 29/6/2015, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã cứu dữ liệu thành công cho chị Vân(0947351285). Loại thiết bị: ổ cứng Box Western, dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

cuu-du-lieu-chi-van

Ngày 29/6/2015, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã cứu dữ liệu thành công cho anh Tiêp( 0932226328). Loại thiết bị: ổ cứng samsung 160GB. Tình trạng: Lỗi cơ, đã bị can thiệp trước đó.

cuu-du-lieu-anh-tiep

Ngày 29/6/2015, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã cứu dữ liệu thành công cho anh Nam( KH Đà Nẵng). Loại thiết bị: ổ cứng Western 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

cuu-du-lieu-anh-nam

Ngày 30/6/2015, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã cứu dữ liệu thành công cho chị Nụ(0976473366). Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba 320GB. Tình trạng: Bad sector, ổ D yêu cầu Format.

cuu-du-lieu-chi-nu

Ngày 30/6/2015,Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã cứu dữ liệu thành công cho anh Khánh(0983616365). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi 500GB. Tình trạng: bad sector.

cuu-du-lieu-anh-khanh

Ngày 30/6/2015, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã cứu dữ liệu thành công cho anh Hải (0902628928). Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba 320GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

cuu-du-lieu-anh-hai anh-hai

Ngày 1/7/2015, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã cứu dữ liệu thành công cho anh Kiên (0986759857). Loại thiết bị: ổ cứng Western 320GB. Tình trạng: Bad sector.

cuu-du-lieu-anh-kien

Ngày 1/7/2015, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã cứu dữ liệu thành công cho chị Hạnh (0985899159). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi 640GB. Tình trạng: Xóa nhầm mất dữ liệu.

cuu-du-lieu-chi-hanh

Ngày 1/7/2015, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã cứu dữ liệu thành công cho anh Học ( 0983571999), KH Vĩnh Phúc. Loại thiết bị: ổ cứng Samsung 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

cuu-du-lieu

Quý khách có thể xem lại khôi phục dữ liệu thành công cho khách hàng T1/T7 (phần 1)

Bình luận