Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Khôi phục dữ liệu T1/T7(phần 1)

Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd tiếp tục đăng các khách hàng khôi phục dữ liệu thành công trong tuần 1 của tháng 7 (phần 1)

Ngày 24/6/2015, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã khôi phục dữ liệu thành công cho anh Sơn( 0902080708). Loại thiết bị: ổ cứng laptop Dell, dung lượng 500GB. Tình trạng: recovery gộp ổ. Ảnh minh họa.

khoi-phuc-du-lieu-anh-son

Ngày 25/6/2015, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã khôi phục dữ liệu thành công cho chị Phương Thảo( 0904408890). Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba 250GB. Tình trạng: không nhận ổ cứng.

khoi-phuc-du-lieu-phuong-anh

Ngày 25/6/2015, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã khôi phục dữ liệu thành công cho chị Huyền(0943022635). Loại thiết bị: ổ cứng WD Box, dung lượng 1TB. Tình trạng: Bad sector.

khoi-phuc-du-lieu-chị-huyen

Ngày 25/6/2015, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã khôi phục dữ liệu thành công cho anh Cương(0904551124). Loại thiết bị: Western 500GB. Tình trạng: Kiến vào ổ cứng.

khoi-phuc-du-lieu-anh-cuong

Ngày 26/6/2015, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã khôi phục dữ liệu thành công cho anh Hiếu( 0912041085). Loại thiết bị: ổ cứng samsung 160GB. Tình trạng: Formart nhầm, mất dữ liệu.

khoi-phuc-du-lieu-anh-hieu

Ngày 26/6/2015, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã khôi phục dữ liệu thành công cho anh Tuấn(092900555). Loại thiết bị: ổ cứng máy laptop Dell. Tình trạng: viruss làm mất dữ liệu.

khoi-phuc-du-lieu-anh-tuan

Ngày 27/6/2015, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã khôi phục dữ liệu thành công cho anh Phong (0984339893). Loại thiết bị: ổ cứng seagate 500GB. Tình trạng: Bó cơ.

khoi-phuc-du-lieu-anh-phongQuý khách có thể theo dõi những khách hàng đã cứu dữ liệu thành công T1/T7(phần 2) của trung tâm chúng tôi ở phân tiếp theo.

Bình luận