Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Cứu dữ liệu tuần 03 tháng 09

Ngày 16/9/2016 phục hồi dữ liệu cơ sở 1 của chúng tôi tại Bách Khoa đã tiếp nhận bưu phẩm được gửi từ Hải Dương, bên trong là 1 HDD WD 320GB với mong muốn phục hồi dữ liệu ổ cứng. Ổ cứng được gửi đến trong tình trạng nhận chập chờn. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị Bad. Kỹ thuật tiến hành phục hồi dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 17/9 đã cứu dữ liệu thành công và gửi về trả khách hàng.

Ngày 17/9/2016 trung tâm phục hồi dữ liệu cơ sở 2 của chúng tôi tại Vũ Phạm Hàm đã tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng western 1TB của em Toàn – 09xxx87686. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng mất dữ liệu do format nhầm. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 19/9 đã phục hồi dữ liệu trọn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 17/9/2016 phục hồi dữ liệu cơ sở 1 của chúng tôi tại Bách Khoa đã tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng western 750GB của bạn Huy – 090xxxx985. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi đầu đọc. Kỹ thuật tiến hành cứu dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 19/9 đã lấy lại dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 18/9/2016 trung tâm phục hồi dữ liệu cơ sở 2 của chúng tôi tại Vũ Phạm Hàm đã tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 500Gb của chú Hiếu – 0982xxx201. Ổ cứng cài win lỗi dẫn đến mất dữ liệu. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 19/9 đã lấy lại dữ liệu đầy đủ và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 10/9/2016 phục hồi dữ liệu cơ sở 1 của chúng tôi tại Bách Khoa đã tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng WD 1TB của bạn Cảnh – 09xxxx8837. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Kỹ thuật kiểm tra, xác định ổ cứng bị lỗi cơ. Vì một tuần sau mới có vật tư thay thế nên ngày 17/9 mới tiến hành phục hồi dữ liệu. Sau hơn 1 ngày, đã lấy lại dữ liệu toàn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 18/9/2016 trung tâm phục hồi dữ liệu cơ sở 2 của chúng tôi tại Vũ Phạm Hàm đã tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng WD 500GB của chị Quyên – 0912ccc922. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng nhận chập chờn, treo và không copy được dữ liệu. Kỹ thuật kiểm tra, xác định ổ cứng bị Bad nặng. Tiến hành phục hồi dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 20/9 đã phục hồi dữ liệu toàn bộ và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 19/9/2016 phục hồi dữ liệu cơ sở 1 của chúng tôi tại Bách Khoa đã tiếp nhận yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng của chú Hùng – 016ccc6698. Ổ cứng vẫn nhận nhưng chậm, không truy suất được dữ liệu. Sau khi kiểm tra, xác định ổ cứng bị Bad. Kỹ thuật tiến hành phục hồi dữ liệu ổ cứng trong 1 ngày. Ngày 20/9 đã lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 20/9/2016 trung tâm phục hồi dữ liệu cơ sở 2 của chúng tôi tại Vũ Phạm Hàm đã tiếp nhận yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng samsung 320GB của chú Thuần – 091xxx3302. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không nhận. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong 1 ngày. Ngày 21/9 đã lấy lại dữ liệu trọn vẹn và bàn giao trả khách hàng.

Ngày 19/9/2016 phục hồi dữ liệu cơ sở 1 của chúng tôi tại Bách Khoa đã tiếp nhận yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng seagate 500GB của cô Huấn – 016xxx0352. Ổ cứng được mang đến trong tình trạng treo, chậm, không truy suất được dữ liệu do bad nặng. Sau khi kiểm tra, kỹ thuật tiến hành khôi phục dữ liệu trong hơn 1 ngày. Ngày 21/9 đã phục hồi thành công dữ liệu và bàn giao trả khách hàng.

Tham khảo: Phục dữ liệu tuần 03 tháng 09 

Theo nguồn: cuumaytinh

Tác giả: Phuchoidulieuhdd

Bình luận