Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Khôi phục dữ liệu T2/T7(Phần 2)

Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd tiếp tục đăng các khách hàng khôi phục dữ liệu thành công trong tuần 2 của tháng 7 (phần 2)

Ngày 7/7/2015,  Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã khôi phục dữ liệu thành công cho anh Huy ( 0977 791881). Loại thiết bị: ổ cứng Sam sung 20GB. Tình trạng: Bad sector.. Ảnh minh họa.

khoi-phuc-du-lieu

Ngày 7/7/2015,  Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã khôi phục dữ liệu thành công cho anh Sơn ( 0975278489). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ nặng.. Ảnh minh họa.

khoi-phuc-du-lieu-a-son

Ngày 7/7/2015,  Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã khôi phục dữ liệu thành công cho chị Huyền ( 01663629857). Loại thiết bị: ổ cứng Western 720GB. Tình trạng: Bad sector.. Ảnh minh họa.

khoi-phuc-chi-huyen

Ngày 8/7/2015,  Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã khôi phục dữ liệu thành công cho Anh Dũng ( 0909…081). Loại thiết bị: ổ cứng Western 160GB. Tình trạng: Mất phân vùng.. Ảnh minh họa.

khoi-phuc-anh-dung

Ngày 8/7/2015,  Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã khôi phục dữ liệu thành công cho Công ty máy tính chiến Tỉnh, Tp Hà Tĩnh ( 0988…535). Loại thiết bị: Samsung 160GB. Tình trạng: Lỗi Cơ.. Ảnh minh họa.

khoi-phuc-cty-may-tinh

Ngày 8/7/2015,  Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã khôi phục dữ liệu thành công cho Anh Phong ( 097833777). Loại thiết bị: ổ cứng Hitachi 320GB. Tình trạng:Lỗi cơ.. Ảnh minh họa.

khoi-phuc-anh-phong

Ngày 9/7/2015,  Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã khôi phục dữ liệu thành công cho Chị Bình ( 0983208587). Loại thiết bị: ổ cứng Seagate 320GB. Tình trạng: Bó cơ.. Ảnh minh họa.

khoi-phuc-chi-binh

Quý khách có thể xem lại cứu dữ liệu thành công cho khách hàng T1/T7 (phần 2)

Bình luận