Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

khôi phục dữ liệu thành công trong tuần 3 của tháng 6 (phần 4)

Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd tiếp tục đăng các khách hàng phục hồi dữ liệu thành công trong tuần 3 của tháng 6 (phần 4)

Ngày 17/6/2015, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã phục hồi dữ liệu thành công cho anh Kiên(0913024668). Loại thiết bị: ổ cứng Toshiba 320GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

phuc-hoi-du-lieu-a-kienNgày 17/6/2015,  Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã phục hồi dữ liệu thành công cho anh Thọ( Khách Hàng Hưng Yên)_0963356111. Loại thiết bị: ổ cứng seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

phuc-hoi-du-lieuNgày 17/6/2015,  Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã phục hồi dữ liệu thành công cho chị Thảo(0906008862). Loại thiết bị: ổ cứng western 1TB. Tình trạng: Bó cơ.

phuc-hoi-du-lieuQuý khách có thể theo dõi khách hàng phục hồi dữ liệu thành công tuần 3 tháng 6(phần 1)

Bình luận