Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

Phục hồi dữ liệu Tuần 3/ T6(Phần 3)

Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd tiếp tục đăng các khách hàng phục hồi dữ liệu thành công trong tuần 3 của tháng 6 (phần 3)

Ngày 16/6/2015, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã cứu dữ liệu thành công cho anh Tuyến(0903207428). Loại thiết bị: ổ cứng western dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

cuu-du-lieu-thanh-congNgày 16/6/2015, Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã cứu dữ liệu thành công cho anh Phú(0912211017). Loại thiết bị: ổ cứng máy Mac, dung lượng 250GB. Tình trạng: format ổ D trên HDH Windows.

cuu-du-lieu

Ngày 16/6/2015,Trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã cứu dữ liệu thành công cho anh Hiệp( 0936445768). Loại thiết bị: ổ cứng seagate 2TB. Tình trạng: ổ về raw

cuu-du-lieu-anh-hiep

Quý khách có thể theo dõi khách hàng phục hồi dữ liệu thành công tuần 3 tháng 6(phần 4)

 

Bình luận