Ngày 04/11/2014, cứu Dữ Liệu thành công cho a Thắng( 0978715868). Loại thiết bị: Maxtor 40GB. Tình trạng: Lỗi cơ. Khách Hàng lấy dữ liệu ngay trong ngày.