Ngày 08/01/2014 Khôi phục dữ liệu toàn bộ cho A Hưng DT 0913374434 HDD Toshiba 1TB cắm trong HDD box lỗi cơ, Dữ liệu cần gấp yêu cầu