Ngày 21/04/2015 Khôi phục dữ liệu thành công cho A Hưng DT 0913374434 HDD Toshiba 1TB cắm trong HDD box lỗi cơ, Dữ liệu cần gấp yêu cầu phục