Ngày 4/1/2013 Khôi phục dữ liệu thành công cho A Kiên DT 091500685 HDD Seagate laptop 500G lỗi cơ, tuy nhiên dữ liệu lấy ra không được đầy