Ngày 04/11/2014, trung tâm phục hồi dữ liệu hdd đã Khôi phục dữ liệu thành công cho chị Quỳnh(0983751296). Loại thiết bị : Seagate 80GB. Tình trạng: không