Sao lưu và khôi phục dữ liệu, ứng dụng cài đặt, tin nhắn thật dễ dàng với Windows Phone khi Mircosoft đã tích hợp sẵn ứng dụng OneDriver