Những cách khôi phục các tập tin văn bản bị lỗi Nếu như bạn có một tập tin văn bản bị hư hỏng và từ chối thao tác mở,