Sao lưu dữ liệu là một việc làm cần thiết để đảm bảo các dữ liệu quan trong trên máy tính của bạn luôn tồn tại trước các