USB (thẻ nhớ) – thiết bị sao chép dữ liệu, tuy nhiên một lúc nào đó bạn cắm vào máy tính và không nhìn thấy những dữ