Người viết bài này đã từng quên backup dữ liệu quan trọng trong nhiều tuần, và chịu đựng sự thất vọng vô cùng lớn lao khi chiếc ổ cứng đột ngột