Phân tích trích xuất xác thực file dữ liệu của ổ đĩa hdd mà ít người tìm hiểu và biết đến nó nhưng dường như trong vấn đề