Ngày 19/1/2014 Phục hồi dữ liệu thành công HDD SAS IBM 146G Mất raid cho a Bảo DT 0904331xxx. Chúng tôi đã hoàn thành phục hồi dữ liệu