Cụ thể, SSD HyperX Predator được trang bị chip điều khiển Marvell 88SS9293, hỗ trợ giao tiếp PCI Express 2.0 x4 với băng thông đạt đến 1GB/s mỗi