Trong tương lai, ổ cứng lưu trữ sẽ có tuổi thọ dài gấp nhiều lần so với con người cùng với khả năng tồn tại trong điều kiện