Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu

Khôi phục dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng

>liên hệ
Khách hàng
Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: 1900636196

Câu hỏi thường gặp

quangtuyen.data Archive

Ngày 14/1/2014 Phục hồi lại dữ liệu HDD Toshiba 1TB , đánh rơi lỗi đầu đọc cho 1 vị khách hàng . Dữ liệu quan trọng và cần gấp do vậy anh yêu cầu làm trong ngày.Dữ liệu quan trọng của anh đã được phục hồi sau 2 giờ

Ngày 14/1/2014 Khôi phục dữ liệu HDD Toshiba 1TB, đánh rơi lỗi đầu đọc cho 1 vị khách hàng . Dữ liệu quan trọng và cần gấp do
Read More

Ngày 08/01/2014 Cứu lại toàn bộ dữ liệu cho A Hưng DT 0913374434 HDD Toshiba 1TB cắm trong HDD box lỗi cơ, Dữ liệu cần gấp yêu cầu cuumaytinh làm ngay nhưng phải chờ vật tư và ngày hôm sau Cuumaytinh đã trả dữ liệu quan trọng cho a Hưng

Ngày 08/01/2014 Khôi phục dữ liệu toàn bộ cho A Hưng DT 0913374434 HDD Toshiba 1TB cắm trong HDD box lỗi cơ, Dữ liệu cần gấp yêu cầu
Read More